Etiket: gıda tarım bakanlığı izni nasıl alınır

Gıda sicil belgesi nasıl alınır

Gıda sicil belgesi nasıl alınır

Gıda sicil sertifikası Tarım Bakanlığı Gıda sicil belgesi mevzuatları gıda sicil sertifikası nasıl alınır Türk Gıda Kodeksi yönetmelikleri

Gıda sicil belgesi nasıl alınır gerekli evraklar

Tarım Bakanlığı gıda sicil belgesi başvurusu
İşyeri ve ürün ile ilgili bilgiler
1- İşyerinin adı, adresi, tel-faks numarası.
2- İşyeri sahibinin ve sorumlu yöneticinin adı ve soyadı.
3- Sorumlu Yöneticinin noter onaylı sözleşmesi ve diploma sureti.
4- İşyeri çalışma izin belgesi.
5- Kapasite raporu.
6- Marka tescil belgesi.
7- İllerdeki ticaret,sanayi,ticaret ve sanayi odaları,esnaf ve küçük sanatkar odaları ve/veya diğer meslek kuruluşlarına üyelik belgesi.
8- Bakanlık adına açtırılan hesaba ücretin yatırıldığına dair makbuz sureti.
9- İşyerinde üretilen veya üretilecek ürünler veya ürün gruplarının adı.
10-Aşağıda yer alan ifadenin doğrulanması.
İşyerimizden imal etmek istediğimiz tüm ürünler için bakanlığınıza başvuruda bulunarak üretim izni alınacaktır. Aksi takdirde Bakanlıkça tarafımıza verilen gıda sicil numarasının iptal edileceğini taahhüt ederiz. İşyeri Yöneticinin Sorumlu Yöneticinin
Adı-Soyadı Adı- Soyadı
İmza Mesleği
İşyeri Kaşesi İmza

Gıda sicili ve üretim izni gıda sicili yönetmeliği gıda sicili gıda imalat izni gıda üretim izni
Gıda sicil belgesi nasıl alınır gıda üretim izin belgesi gıda üretim izni için gerekli belgeler gıda üretim izni belgesi gıda üretim izni yönetmeliği gıda üretim izin belgeleri gıda üretim izni nasıl alınır Tarım bakanlığı gıda üretim izni tarım bakanlığı gıda yönetmeliği