Etiket: Newton

İsaac Newton Kimdir ?

Newtonİsaac  Newton Kimdir ?

İngiliz matematikçi, fizikçi, mucit, astronom, filozof, ilahiyatçı olan Newton 25 Aralık 1642 doğmuştur. Tarihin en önemli bilimsel kitaplarından olan philosophia Naturalis   Principia Mathematica 1687 de yayımlanmış ve klasik mekaniğin temelini oluşturmuştur. Evrensel kütle çekimini ve hareketin üç boyutunu bu kitabında ele alan Newton sonraki üç yüzyıl boyunca bilime yön vermiştir. Dünyadaki nesnelerin çekim kanunu ile gezegenlerin çekim kanunun bir olduğunu keplerin gezegen hareketleri kanunu ile olan tutarlılığı ile açıklamıştır.

Londra da başlayan veba hastalığından dolayı çiftlikte kalmaya başlamış ve burada kütle çekim kanunu üzerine düşünmeye başlamıştır. Diferansiyel ve integralin de temelini çiftlikte geçirdiği yıllarda atmıştır. İlk yansıtmalı teleskop un mucidi olan Newton beyaz ışığın bir prizmaya tutulduğunda farklı renklerle yansıdığı sonucu ile bir renk kuramı oluşturmuştur.

Yaşamı boyunca diğer bilim adamları ile mektuplaşarak çalışmalarına devam etti.1704 de ışığı ve renkleri anlatan opticks kitabını yayımladı. Bu kitabında yansıma ve kırınım hesabının nasıl yapıldığı, teleskop un yapımı gibi konular ele almıştır.1696 da İngiltere kraliyetinin darphanesine müdürlük teklifi aldı ve bu teklifi kabul etti. İşini ciddiye alan Newton bu yıllar da özellikle sahte para konusunun üstünde durdu. 1705 de şövalyelik ünvanını aldı.

Yaptığı çalışmalarda Galileo’nun deneyciliği ni örnek alan Newton doğayı araştırmanın ve bilimin tek yöntemi olarak kabul etmiştir. Olgulardan doğanın kuvvetlerini keşfetmek ve bu kuvvetler yardımıyla diğer olguları  açıklamak ‘ sözüyle bilimin olması gereken amacını açıklamıştır. 31 Mart 1727 de hayatını kaybeden Newton westminister manastırına gömülmüştür.